Manifest

Manifest fundacyjny

Spisany przez członków fundacji „Miasto Projekt”.

 1. Zakładając fundację z myślą o propagowaniu sztuki i turystyki alternatywnej, edukacji poprzez sztukę i sztukę poprzez edukację deklarujemy, iż będziemy działać wspólnie, kreatywnie, wykraczając poza granice naszych dotychczasowych horyzontów, aby urzeczywistnić nasze dotychczasowe cele i marzenia.

Nasze marzenia, wspólne i indywidualne, a również i wasze, gdyż fundacja ma na swoim celu spełnienie marzeń wszystkich, którzy z głową pełną pomysłów, ale niepewnością co do możliwości ich realizacji, zgłoszą się o pomoc.

 1. Działalność edukacyjna. Stworzymy niestandardowy blok szkoleń, kursów i spotkań, do tej pory niedostępnych.
 2. Turystyka Alternatywna. Będziemy podróżować. Zdobywać wiedzę o kulturze, językach, zwyczajach przez własne doświadczenia
  i kontakt z ludźmi z całego świata. Damy także możliwość młodym ludziom z innych krajów poznania naszej kultury poprzez wymiany międzynarodowe opierające się na projektach związanych ze sztuką!
 3. Propagacja Kuglarstwa. Będziemy rozpowszechniać wiedzę o kuglarstwie jako najprzyjemniejszej drodze do rozwoju psychoruchowego, spędzania wolnego czasu i zwiększeniu efektywności swojego umysłu w nauce i pracy.
 4. Edukacja w sztuce. Sprowadzimy do naszego miasta wielu artystów ulicznych i nie tylko, aby poprzez wyraz i treści w swojej sztuce uczynili ulice Torunia jeszcze ciekawsze kolorowe, i pełne atrakcji.
 5. Fundacja jest dla wszystkich. Chętnie podejmiemy się działań, które przyjdą do nas z zewnątrz, od Was.

Chcemy otworzyć wszystkie bramy możliwości dla ludzi kreatywnych!

 1. Zbudujemy miasto, aby udowodnić wszystkim że trzeba i można spełniać swoje marzenia!!!

fmp+logo

Foundation manifest

Written by the members of „Miasto Projekt” (eng. “Town Project”)  foundation.

 1. Initiating foundation with the alternative art and sightseeing mind, education by the art, and art by the education, we declair to operate together, creative way, exceeding trough the boarders of our hitherto horizons, to make our purposes and dreams come truth.

Our dreams, common and individual, and yours also, because foundations purpose is to make yours dreams real, as well as ours.

 1. Education activity. We will arrange unstndard courses, schooling and meetings which were not available until now.
 2. Alternative tourism. We will travel. Get a knowledge about culture, languages and habits by our own experience and contact with people from all around the world. We will give also a possibility of knowing our culture and habits to young people from other countries by the projects which will contain arts activity.
 3. Jugglery propagation. We will spread jugglery as a most pleasure way of psycho-moving extension, spending your free time and making your mind activity improve during studying and working.
 4. Education in art. We will invite to our town many foreign street artists to let them make streets of Toruń more colorful, interesting and full of attractions.
 5. Foundation is for everyone! We will take with a pleasure action on your ideas.

All gates of possibilities will be open for creative people.

 1. We will build a town to demonstrate everyone that they should and they can implement their dreams!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>